บทที่ 10

สําหรับการศึกษาต่อ

• (2019) การสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู้ใหญ่: วิธีทําให้นักเรียนของคุณสะดวกสบาย - # 6 โดยการสอนภาษาอังกฤษกับ Suzi; ยูทูบ
https://www.youtube.com/watch?v=pNmBJU4dNFo

• (2018) วิธีการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์โดย Cambridge English; ยูทูบ
https://www.youtube.com/watch?v=eMRm-0jlsAk

•การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (ESP); นักการศึกษา TELF; TEFLbootcamp.com
https://teflbootcamp.com/teaching-skills/teaching-english-for-special-purposes/