การตรวจสอบเอกสาร

โปรดป้อนรหัสเอกสารซึ่งประกอบด้วยหมายเลขนักเรียนสี่หรือห้าหลักของคุณตามด้วยขีดกลางและวันเกิดแปดหลักของคุณ (เว้นแต่คุณจะได้รับรหัสอื่นล่วงหน้า) รหัสเอกสารของคุณคํานึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

กรุณาใส่รหัสลงไปตามที่แสดง: 1111-MMDDYYYY หรือ TESOL-#-JS0001