สัปดาห์ที่ 12

ฉันเป็นครูนําเสนอ-

งานนําเสนอ PowerPoint 10-15 นาที  อย่างน้อย 10 สไลด์ที่แสดงถึงการเดินทางของคุณเพื่อเป็นครู  รวมปรัชญาการสอนปัจจุบันของคุณ  การนําเสนอนี้ควรแสดงให้เห็นถึงความพยายามความคิดสร้างสรรค์ความละเอียดถี่ถ้วนและการสะท้อนที่สําคัญเกี่ยวกับผลกระทบของหลักสูตรนี้ต่อการพัฒนาของคุณในฐานะครูในอนาคต