เอกสารมารยาทสาธารณะ

เอกสารมารยาทสาธารณะ-

ไปที่สถานที่สาธารณะและสังเกตผู้คนที่มีปฏิสัมพันธ์กัน เขียนมารยาทที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมทั้งหมดที่คุณสังเกต  เมื่อคุณสังเกตไม่เหมาะสมหรือขาดมารยาทให้เขียนสิ่งที่คุณจะทําแตกต่างกันและทําไม