ไตร่ตรองเรียงความชีวิตเนื่องจาก

ไตร่ตรองเรียงความชีวิต-

อะไรที่ทําให้ชีวิตเป็นไปด้วยดี?  มันเป็นทฤษฎี hedonist, ความปรารถนาความพึงพอใจหรือทฤษฎีรายการวัตถุประสงค์ของความเป็นอยู่ที่ดีหรือไม่?  ทําไม   ทฤษฎีเวอร์ชันใดที่เป็นไปได้มากที่สุด?  อธิบายจุดแข็งของบัญชีความเป็นอยู่ที่ดีที่คุณปกป้องรวมถึงการคัดค้าน  ทําไมคุณถึงคิดว่าบัญชีสามารถอยู่รอดได้การคัดค้าน?  กระดาษนี้ควรมีความยาว 500 ถึง 1,500 คํา