มาวางแผนการสอนกันเถอะ

สําหรับการศึกษาต่อ

•คู่มือการสอน: การเขียนแผนบทเรียน; มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโด
https://writing.colostate.edu/guides/teaching/lesson_plans/

•วิธีการเขียนแผนการสอนโดย Tara Arnsten; ครูไม่ว่าง
https://busyteacher.org/3753-how-to-write-a-lesson-plan-5-secrets.html

• (2020) เขียนแผนการสอนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยเวิร์กโฟลว์นี้: เคล็ดลับการจัดระเบียบห้องเรียนโดย Kelly; ครูที่จัดอย่างเรียบง่าย
https://thesimplyorganizedteacher.com/lesson-planning/