ทัวร์เซลล์, คุณสมบัติและวิวัฒนาการของชีวิต, การศึกษาเซลล์