การเป็นนักเขียนวิทยาลัยที่ประสบความสําเร็จ (1.3)

จากข้อมูลที่คุณให้คณะกรรมการ HESEAP ของเราได้พิจารณาแล้วว่าคุณมีประสบการณ์และ / หรือการศึกษามาก่อนเพื่อให้มีคุณสมบัติสําหรับ CLC "Classroom Learning Credit" สําหรับบทเรียนนี้  หากคุณต้องการฟื้นฟูความรู้ของคุณในเรื่องนี้โปรดดูเอกสารอ้างอิงสําหรับหลักสูตรนี้หรือเพียงแค่คลิกปุ่ม [เสร็จสิ้น] เพื่อไปยังบทเรียนถัดไป