บทที่ 6

สําหรับการศึกษาต่อ

• (2020) กลยุทธ์ในการดึงดูดนักเรียน Pearson.com
https://www.pearson.com/content/dam/one-dot-com/one-dot-com/us/en/files/EngagingStudentsResource.pdf

• (2020) ปัญหาที่แท้จริงไม่ใช่การมีส่วนร่วมของนักเรียนโดย John Spencer; spencerauthor.com
https://spencerauthor.com/student-ownership-online/

• (2020) แอพ 5 อันดับแรกในการสร้างบทเรียนเสมือนจริงแบบโต้ตอบ (ตอนที่ 1) โดย Evgenli Permiakov; ยูทูบ
https://www.youtube.com/watch?v=C7vxAn0w7YA

• (2017) แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับการเรียนการสอนออนไลน์ – การปรับปรุงการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดย BranmanCII; ยูทูบ
https://www.youtube.com/watch?v=f-Po1U4oYkg