บทที่ 6

สําหรับการศึกษาต่อ

•จักรวรรดิเปอร์เซีย; History.com
https://www.history.com/topics/ancient-middle-east/persian-empire

•อารยธรรมโบราณ: จักรวรรดิเปอร์เซีย; USHistory.org
https://www.ushistory.org/civ/4e.asp

• (2012) The Persians & Greeks: Crash Course World History #5 โดย CrashCourse; ยูทูบ
https://www.youtube.com/watch?v=Q-mkVSasZIM