บทที่ 1

สําหรับการศึกษาต่อ

• (2021) วรรณกรรมกรีกโบราณ; Hellenism.Net
https://hellenism.net/greece/ancient-greek-literature/

• (2020) 5 ผลงานสําคัญของวรรณกรรมกรีกโดย Sarah Roller; ประวัติความเป็นมา
https://www.historyhit.com/5-key-works-of-greek-literature/

• (2018) นักเขียนและวรรณกรรมกรีกโบราณโดย MakeTheBrainHappy; ยูทูบ
https://www.youtube.com/watch?v=154vPcTtoqE

• (2013) ดนตรีและความคิดสร้างสรรค์ในกรีกโบราณ – ทิม แฮนเซน; เท็ดเอ็ด; ยูทูบ
https://www.youtube.com/watch?v=-1aAunaw1GA