မစ်ရှင်ကြေညာချက်

ယူအက်စ်အိုင်အေစီအက်စ် ၏ တာဝန် သည် ကျောင်းသား တစ် ဦး ချင်း စီ ကို ကျယ်ပြန့် သော ပညာရေး တစ် ခု ထောက်ပံ့ ပေး ရန် ၊ ခိုင်မာ သော ကျွမ်းကျင် မှု များ ၊ လူ့ကျင့်ဝတ် ၊ ကိုယ်ကျင့်တရား ၊ နှင့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး တာဝန် ယူ မှု ၏ နက်ရှိုင်း သော ခံစား ချက် များ ကို ဦးစားပေး ခြင်း ၊ လူသား များ ၏ ဝန်ဆောင် မှု ကို ကတိကဝတ်ပြု ခြင်း တစ် ခု နှင့်အတူ ၊ ကျယ်ပြန့် သော ပညာရေး တစ် ခု ကို ထောက်ပံ့ ပေး ရန် ဖြစ် သည် ။