စာရွက်စာတမ်း စစ်ဆေးခြင်း

USILACS က ရှာဖွေရေး ကိန်းဂဏန်းအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုပြီး စာရွက်စာတမ်းတွေကို စစ်ဆေးဖို့အတွက် ရွေးချယ်စရာ အများအပြား ပေးထားပါတယ်။

 • စာရွက်စာတမ်း စစ်ဆေးရေး ဥပဒေ -
  • သင်၏လေးဂဏန်းငါးဂဏန်းရှိ ကျောင်းသားနံပါတ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး (သင့်ကို ကြိုတင်မတူသော သင်္ကေတတစ်ခုနှင့် မထောက်ပံ့ခဲ့ပါ)။
  • စာရွက်စာတမ်းသင်္ကေတသည် ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး အမှတ်သင်္ကေတ-အာရုံခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။
  • စာရွက်စာတမ်း သင်္ကေတကို ပြသထားသည့်အတိုင်း ဝင်ရောက်သင့်သည်။ ၁၁၁၁-MDDDYyyy (သို့) TSOL-#JS00001
 • ကျောင်းသားအမည် - ကျောင်းသားရဲ့နာမည် ဒါမှမဟုတ် သူတို့ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ ကျောင်းသားနံပါတ် လေးငါးကိန်းကိုသုံးပြီး ရှာဖွေပါ။
 • ဒီပလိုမာ ဆု ချီးမြှင့် - စစ်ဆေးရန်အတွက် ရှစ်ကိန်း မွေးနေ့ကို အသုံးပြုပါ။ လ/ရက်/နှစ် i.06/01/2024
 • TESOL ဆု ချီးမြှင့် - 
 • ဘွဲ့နှင်းသဘင်ရက်စွဲ - စာရွက်စာတမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတ်သတ်မှတ်မှတ်သင်တန်းကို ရှာဖွေပါ။

ဤရွေးချယ်စရာများက လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကို စစ်ဆေးရာတွင် ပြောင်းသာလွှဲသာရှိပြီး တိကျမှန်ကန်မှုရှိစေသည်။